top of page

Clusterclubs voor een sterke sportclub

Jeugdsportnet Zuiderkempen

Het project ‘clusterclubs’ werkt aan sterke dorpsclubs met sport en vrienden voor het leven. We versterken de sociale cohesie en ook de fysieke, mentale en sociale gezondheid.

De Kempense Sportacademie is een netwerkorganisatie die voetbalclubs in de Kempense regio verbindt, begeleidt en versterkt. 8 lokale overheden slaan de handen in elkaar. We kiezen voor langlopende projecten om diepgewortelde problemen goed aan te pakken.

In de eerste fase brengen we de sportclub binnen eenzelfde sporttaak samen en laten hen in dialoog gaan zodat ze elkaar beter leren kennen. Zodra bepaalde clubs eenzelfde stip hebben gekozen vormen zij een cluster. Samen maken we een projectplan. De daaropvolgende jaren brengen we het plan in de praktijk, steeds in co- creatie. Waarderen en feestvieren vormen de rode draad.

Met 6 actieve clusters en 23 betrokken clubs, wéten we dat de methodiek werkt. We geven de clubs een duwtje in de rug om sterk te zijn zodat mensen er vrienden voor het leven maken.

Meer weten?
Jan Cuypers

info@jeugdsportnetzk.be

Wix%2520header2_edited_edited.png
18. Jeugdsportnet folder .png
bottom of page