top of page

Samen solidair tegen covid-19

Stad Turnhout

'Samen Solidair Tegen Covid-19' was een initiatief in het voorjaar van 2021 om in dialoog te gaan met de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Turnhout over corona en de Covid-19 preventie- en vaccinatiecampagne.

Via de vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen wil het project sensibilisering voor preventief gedrag en vaccinatie op maat van de in Turnhout aanwezige groepen van mensen met migratie achtergrond brengen.

Het project was onderbouwd door de expertise en adviezen van de vzw Orbit die gespecialiseerd zijn in interkerkelijke dialoog. Ook de open minded medewerking vanuit medische hoek met een betrokken arts van het AZ Turnhout vormde een belangrijk element om het project te doen slagen.

Door in dialoog te gaan met de vertegenwoordigers kreeg men een zicht op de drempels, de twijfels, (al of niet religieuze) bezwaren en de vragen die in de gemeenschappen leefden zodat de stad hun informatiematerialen, communicatievormen en sensibilisering daarop kon aanpassen.

Het uiteindelijk doel was om door een beter bereik van diverse doelgroepen gelijke kansen en stimulansen op gezondheid te creëren.

Meer weten?
Bruno Buytaert

Adviseur Gezondheidsbeleid

Stad Turnhout

bruno.buytaert@turnhout.be

Wix%2520header2_edited_edited.png
samen solidair tegen covid-19.png
bottom of page