top of page

Stadsdichter Sanne Leenders 'Samen Dichter'

Genomineerde voor 'Out-of-the-Rocks' Award
Sanne Leenders 

In januari 2023 nam Sanne Leenders het “ambt” van stadsdichter van Turnhout op. Ze hecht veel belang aan mentaal welzijn en reikt de hand naar mensen met een psychische kwetsbaarheid om samen aan de slag te gaan. Met haar project “Samen Dichter” bracht ze via workshops en toonmomenten mensen samen rond poëzie, steeds met aandacht voor mentaal welbevinden.

Voor Sanne helpt poëzie om haar emoties onder woorden te brengen. Vanuit haar eigen ervaring gaat ze samen met diverse groepen Turnhoutenaren aan de slag. Of zoals ze het zelf uitdrukt: "voor de pracht van de poëzie en ons aller geestelijke gezondheid!"

Wix%2520header2_edited_edited.png

Met haar project “Samen Dichter” wil Sanne Leenders de Turnhoutenaar aan het schrijven zetten, met oog op hun mentaal welbevinden, op allerlei manieren.

  • Door het organiseren van verschillende workshops, zet ze in op verbinding. Gedurende het jaar gaf Sanne meerdere workshops in scholen (derde graad middelbaar), woonzorgcentra, bij andere organisaties (zoals DINAMO, ’t Twijgje, ’t Antwoord, PAAZ,…) en voor individuele deelnemers. Daarnaast hield ze tweewekelijks een inloopmoment in de bibliotheek, waar ze werkte aan haar poëzie en mensen een babbeltje met haar konden slaan over hun eigen schrijfsels.

  • In de workshops liet ze de deelnemers op een laagdrempelige manier kennismaken met poëzie. Aan de hand van voorbeelden en toegankelijke gedichten, toonde ze de diversiteit en mogelijkheden van (het schrijven van) poëzie.

  • Focus lag steeds op mentaal welzijn en het verwoorden van eigen gevoelens. De kracht van het project schuilt niet het minst in het feit dat Sanne vertrekt vanuit haar eigen ervaring: haar eigen herstelproces en de rol van poëzie.

Met een tiental workshops heeft Sanne een zeer divers publiek kunnen bereiken. Vele deelnemers werden aangemoedigd om zelf te gaan schrijven, reeds beginnende schrijvers werden geïnspireerd om hun gedichten aan een breder publiek te tonen. Een selectie van de gedichten die tijdens of in navolging van de workshops werden geschreven, werden in oktober 2023 gebundeld in een kleine publicatie (ondersteund door de bibliotheek). De illustraties bij deze bundel werden gemaakt door kunstgroep TOINC, zodat Sanne ook daar opnieuw poëzie wist te verbinden aan een waardevol project.

Het project “Samen Dichter” is niet eindig. Scholen en verenigingen kunnen nog steeds bij Sanne een workshop aanvragen. In januari 2024 trekt Sanne met een aangepaste workshop “Samen Dichter in de klas” naar de lagere scholen, tijdens de poëzieweek. Daarnaast deelt ze samen met een collegadichteres vanaf januari 2024 schrijftips aan geïnteresseerden via een digitale nieuwsbrief en de online community ‘Turnhout schrijft’. Nog in voorjaar 2024 wil ze een “ketting van poëzie” lanceren waarbij mensen positieve poëtische boodschappen via postkaarten aan elkaar doorsturen.

Elke stadsdichter heeft zijn eigen poëtische stijl en geeft een geheel eigen invulling aan het stadsdichterschap. Sanne Leenders ging de missie aan om samen met de Turnhoutenaar poëzie te maken, met een duidelijke focus op mentaal welzijn. Dit is de eerste keer dat een dichter op die manier met poëzie en onze inwoners aan de slag gaat in onze stad.

bottom of page