top of page

Silhouetten Geestelijke Gezondheid

Stad Turnhout

Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op. Steun van anderen is een belangrijke hulpbron wanneer de veerkracht in het gedrang komt. We praten echter liever niet over psychische problemen. Ingaan op signalen die je merkt is daarom erg belangrijk.

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid verspreidde de Stad Turnhout 6 boodschappen die ervoor zorgen dat je geestelijke gezondheid bespreekbaar wordt. Boodschappen zoals 'Toon je sterk(st)e kant. Vraag hulp.' of 'Maak jij nog tijd om te luisteren? En waar kan jij je verhaal kwijt?' Elke passant kwam ze wel ergens tegen. Ze wisselen geregeld van plaats en worden nu ook uitgeleend aan verenigingen en scholen.

De silhouetten maken geestelijke gezondheid bespreekbaar bij wie zich minder goed in zijn vel voelt. Ze wijzen passanten de weg naar preventieve, laagdrempelige en online hulp.

Meer weten?
Bruno Buytaert

bruno.buytaert@turnhout.be

Wix%2520header2_edited_edited.png
bottom of page