top of page

Wijkgericht Kwartiermaken

Genomineerde voor 'KEI goede samenwerking'
Beschut Wonen Kempen
b000cec6-4fc6-142d-951a-01d12ead6d18.jpg

In 2023 organiseerde Beschut Wonen Kempen het project ‘Wijkgericht kwartiermaken’: Het lokaal, wijk en buurtgericht versterken van gemeenschapsvorming en verbinding met focus op inclusie voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

Met dit project wil Beschut Wonen Kempen

  • Een brugfiguur zijn tussen de wijk en geestelijke gezondheidszorg;

  • Activiteiten opzetten en ondersteunen;

  • Ondersteuning bieden aan organisaties:

  • Psycho-educatie voor de bredere bevolking voorzien.

Wix%2520header2_edited_edited.png

Gedurende het afgelopen jaar werden er verschillende activiteiten opgezet om aan bovenstaande doelstellingen tegemoet te komen. Een van de acties was dat er een  medewerker bijna elke week in VZW ’t ANtWOORD in de Otterstraat in Turnhout aanwezig was. Daar konden mensen haar aanspreken met allerlei vragen, waarbij een gerichte doorverwijzing mogelijk was.

Tijdens het project is een van de medewerkers gestart met een PhotoVoice groep. Dit waren tien mensen uit organisaties van het netwerk GGZ Kempen. Met het resultaat van deze groep is er een samenwerking met Stad Turnhout voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg gerealiseerd. De foto’s met persoonlijke tekst waren tijdens een wandeling in het Vennengebied te bezichtigen.

Een andere samenwerking was met het buurthuis Globetrotter. Op 20 november werd er een filmavond georganiseerd. Er werd een film getoond over iemand die psychisch kwetsbaar is. Voor de voorstelling werd er kort informatie gegeven over het netwerk GGZ en er was de mogelijkheid om na de film nog na te praten over dit onderwerp.

Op ’t ANtWOORD werden een aantal cursussen aangeboden. Daarnaast werd er een creatieve workshop ‘Boekselen’ aangeboden: een methodiek die voor afleiding kan zorgen, je in het hier en nu kan brengen, je rust en ontspanning kan bieden.

Door aanwezig te zijn op plaatsen als ’t ANtWOORD en  Globetrotter is er een fijne samenwerking met hen ontstaan. Het is nu mogelijk om elkaar te ondersteunen in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Daarnaast zijn er nog andere samenwerkingen geweest met onder andere zorggroep Orion en het inloopcentrum van het CAW. Hier werd vooral een informatieve rol in vervuld, door mensen wegwijs te maken in het netwerk en door te geven waar ze met hun vragen terecht kunnen.

te gekke tocht wandeling2.jpg
te gekke tocht wandeling3.jpg
bottom of page