top of page

Uitreiking van de KEI-Awards
Vrijdag 22 maart 2024 - Europeion Turnhout

De KEI-Awards worden uitgereikt tijdens een netwerkevenement op 22 maart in Europeion in Turnhout. In 2024 bestaat het Logo 25 jaar, dus we maken er een extra feestelijke editie van!
 
Deelname aan het netwerkevent, inclusief lunch en kennismaking met een straffe organisatie uit de Kempen, kost € 20,- . 
 
 
 


PROGRAMMA:

09u00- Onthaal

09u30 - Welkom

09u45 - Uitreiking KEI-Awards

10u25 - Quiz - 25 jaar Logo Kempen

10u45 - Steven Vromman: Zeven generaties verder, een inleiding op toekomstkunde
Tijdens deze lezing ga je samen met Steven op zoek naar mogelijke scenario’s voor deze eeuw.
 

Meer dan ooit staan we op een kantelpunt waarbij steeds nieuwe bedreigingen opduiken. Van virussen tot Artificiële Intelligentie, van falende staten tot klimaatchaos. De toekomst voorspellen is niet mogelijk maar nadenken over mogelijke scenario’s kan wel. We gebruiken diverse technieken om samen een aantal pistes te verkennen.
 

  • Welke scenario’s zijn het meest waarschijnlijk de volgende 10 jaar?

  • Als de toekomst onzeker is, hoe ontwikkelen we de nodige veerkracht?

  • Hoe kan je als burger of als gemeenschap je voorbereiden op het onverwachte?

  • Hoe hebben moeilijke situaties in het verleden gezorgd voor onvoorstelbare moed en solidariteit?

  • Welke kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar een leefbare wereld?
     

Je leert wat Kathedraaldenken is en hoe we onze erflatersmentaliteit kunnen ontwikkelen.
Je maakt kennis met het Rad der Onfortuin, je kan tijdens de grote veerkrachttest je eigen schokbestendigheid testen en krijgt praktische instructies voor de spannende tijden die eraan komen.12u15 - Feestelijke lunch 

13u15 - Vrijblijvend namiddagprogramma: maak kennis met een straffe organisatie uit de Kempen. Kies uit één van volgende organisaties:

 

Avansa​

Avansa Kempen weet wat speelt in de samenleving en zet Kempense projecten op waarin mensen samen bouwen aan de wereld. Ze willen maatschappelijke uitdagingen en problemen bespreekbaar maken en – als het even kan – ook aanpakken. ​Samen met mensen, de burger, maar evengoed beleidsmakers, ambtenaren of medewerkers van organisaties. Kom luisteren naar hun aanpak. ​

 

Stad Turnhout, GPR Niefhout​

Aan het station van Turnhout, in de wijk Niefhout, wordt er gewerkt aan de transformatie van een afgesloten oude industriële omgeving naar een nieuwe stadswijk met ruimte voor wonen, werken en zorgen met speciale aandacht voor de 20.000m² openbaar domein.  Stad Turnhout creëert (samen met Partners ION en PMV) een leefbare en bruisende omgeving voor zowel bewoners, medewerkers als bezoekers. Er wordt een gevarieerd dienstenaanbod voorzien dat inzet op ontmoeting en (buurt)zorg. Levenslang wonen is één van de belangrijke uitgangspunten. ​

We wandelen samen naar de nieuwe wijk en krijgen ter plaatse meer informatie over het project en bezoeken oa het lokaal dienstencentrum. 

't Twijgje en Herstelacademie Kempen​

Wandel mee naar 't Twijgje, een activiteitencentrum in Turnhout voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dagelijks nemen zij deel aan verschillende ateliers. Je krijgt een rondleiding in 't Twijgje en meer informatie over de werking.​

Vervolgens stelt ook de Herstelacademie Kempen zich voor. Zij bieden een toegankelijk en laagdrempelig cursusaanbod met de focus op het versterken van de mentale veerkracht en het bevorderen van participatie aan de lokale gemeenschap. Het aanbod krijgt vorm vanuit een co-creatie tussen mensen met ervaringskennis en professionele hulpverleners uit GGZ, welzijn en zorg.​

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling​

Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Ze helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal. ​

Naast hun reguliere werking binnen de vrijwillige hulpverlening zijn zij ook een Gemandateerde Voorziening in het voeren van een onderzoek naar Maatschappelijke Noodzaak. 

 

​Welzijnsonthaal Turnhout​​

We wandelen samen naar het Welzijnsonthaal, dit is een plaats in Turnhout waar burgers naartoe kunnen met al hun vragen rond welzijn zoals over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, opvoeding, premies, inkomen, budget, administratie,… Iedereen uit Turnhout en omgeving kan gratis terecht in het Welzijnsonthaal. Medewerkers van CAW De Kempen en OCMW Turnhout werken er samen om iedereen de beste ondersteuning te bieden bij hun welzijnsvraag. Er wordt bekeken welke hulp mogelijk en zorg dat de hulpvrager bij de juiste dienst terecht komt.​


15u00 - Einde
Netwerkevent_22maart2024_banner_edited.j
StevenVromman.png

Steven Vromman (1960) is expert in klimaat, transitie, toekomstkunde, actieve hoop, ecologisch leven, burgeractivisme en cohousing.

Ondertussen is hij een van de meest gevraagde sprekers in het land en bedacht hij de ‘eco-comedy’, een originele vorm van Infotainment.

Logo Kempen organiseert de KEI-Awards met de dankbare steun van deze sponsors:

Idewe.png
avansa_kempen.png
Belfius.jpg
ZNK logo CMYK.jpg
welzijnszorg kempen.jpg
bottom of page